www.yzcruises.com

四川商旅国际旅行社 2002-2016
咨询电话:027-82626959
咨询邮箱:ask@yzcruises.com

付款方式

最后更新时间:2013年8月16日

公司财务账号

在线支付
--------------------------------------------------------------------------------------------

 


 
公司支付宝账号:ask@yzcruises.com(成都远见会议服务有限公司)
您无需支付宝账号,只要开通网上银行,如工商银行网银,即可支付,支持境外
Visa/MasterCard/JCB卡
国际银行卡支付帮助:点击这里
点击在线支付
 

 


 
我公司是招商优质合作伙伴(05年开始合作),网银直接对接,大额支付更方便
点击在线支付
 

 


 
支持所有主流银行
点击在线支付
 

支付常见问题:
1、如果您成功支付(银行确实扣款了),但在订单管理后台并没有显示支付成功,咋办?
2、进行在线支付时,总是不成功,咋办?

对公
-------------------------------------------------------------------------------------------

招商银行 
        开户行: 招商银行 成都分行营业部 
        户   名:  成都远见会议服务有限公司 
        账   号:   128 9048 1921 0901

 

对私
------------------------------------------------------------------------------------------
招商银行 
        开户行:招商银行 成都分行红照壁支行 
        户   名: 陈志文
        账   号: 5124 2528 0008 2080

 


外币付款(请参考招商银行关于境外汇款的指引)

----------------------------------------------------------------------------------------------
    Bank:China Merchants Bank 
    Swifte Code:CMBCCNBS241 
    Beneficiary's a/c no.:5124 2528 0008 2080
    Beneficiary :CHEN ZHI WEN

    您可能还需要填写如下地址:
    四川商旅国际旅行社英文地址:
    No.49, Section 4, Renmin South Road, Chengdu, Sichuan, China, 610041
    招商银行英文地址:
    China Merchants Bank, No.248 ShunChengDaJie, QingYangQu, Chengdu, Sichuan, China, 610016